FZŠ Brdičkova 1878, Praha 5
Class
Teacher
Classroom
FZŠ Brdičkova 1878, Praha 5 9.A
0
7:05 - 7:50
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
12:45 - 13:30
7
13:40 - 14:25
8
14:35 - 15:20
9
15:30 - 16:15
10
16:25 - 17:10
11
17:20 - 18:05
12
18:15 - 19:00
13
19:10 - 19:55
14
20:05 - 20:50
Mon
9.A
Šk
9.A
Ma
Ub
Fj
JU6
Fj
Ba
Nj
9.A
Nj
Pa
9.A
Čj
Šk
9.A
Čj
Šk
Chl
Tp
Tv
Jh
Dív
Tl
Tv
Du
Tue
Pří
Du
9.A
Ma
Ub
9.A
Čj
Šk
AJ1
9.A
Aj
Če
AJ2
JU3
Aj
Šr
9.A
VkO
Hr
Pv1
CKu
L: Pvýc
Du
Pv2
L: Pvýc
Jh
VV
S: Vv
Hrd
Pv1
CKu
L: Pvýc
Du
Pv2
L: Pvýc
Jh
VV
S: Vv
Hrd
Wed
9.A
Ze
Ku
9.A
Ma
Ub
Fy
Ch
Ub
Fy
Fy
Šv
9.A
Čj
Šk
AJ1
JU2
Aj
Če
AJ2
JU3
Aj
Šr
Thu
AJ1
JU2
Aj
Če
AJ2
JU3
Aj
Šr
9.A
Čj
Šk
9.A
Ma
Ub
Fj
JU6
Fj
Ba
Nj
9.A
Nj
Pa
9.A
Šk
Spm
Hv
Kd
Chl
Tp
Tv
Jh
Dív
Tl
Tv
Du
Fri
VtV
INF
Jo
9.A
VkZ
Du
Ze
Ze
Ku
9.A
Ma
Ub
AJ1
9.A
VKA
Če
AJ2
JU3
VKA
Šr
Fy
Fy
Šv
Powered by